Communicatieadvies Duinpolderweg

Communiceren in een politiek gevoelige context

Projectomschrijving

Blauwe lijn toont Duinpolderweg

De Duinpolderweg is een nieuw aan te leggen provinciale verbindingsweg in de Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland. InterCity is gevraagd de communicatie van de planfase tot aan het definitieve ontwerp te verzorgen.

Vraag:

Bij het project Duinpolderweg zijn veel partijen betrokken (voor- én tegenstanders). De communicatie moet bijdragen aan een soepel proces. Het proces van planfase tot definitief ontwerp. Alle partijen goed informeren voorkomt natuurlijk geen tegenstanders, maar goede communicatie draagt wel bij. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van onnodige bezwaren door goede informatievoorziening. Het constructief in gesprek blijven brengt partijen ook dichter bij elkaar en brengt (mogelijke) issues eerder in beeld. Doelstelling van de communicatie-inzet is dan ook het informeren en actief betrekken van alle spelers bij de besluitvorming rond de komst van de Duinpolderweg.

Aanpak:

InterCity leverde een strategisch communicatieplan en een uitvoeringsplan. Het strategisch communicatieplan bevat onder meer een overzicht van het speelveld, de aanpak, organisatie van de communicatie, een actorenanalyse en een risicoanalyse. In de uitvoering is uiteraard een goede mix gemaakt van online waar het kan en offline waar dat nodig. Tijdens de planfase kon op twee momenten een formele zienswijze worden ingediend. Bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de keuze van het voorlopig voorkeursontwerp. Beide zijn als belangrijke communicatiekansen opgenomen in het plan.

Resultaat:

InterCity gaf richting en houvast aan betrokkenen met een strategisch communicatieplan, heeft diverse communicatieactiviteiten gecoördineerd en verschillende middelen gerealiseerd. Verder heeft InterCity de berichtgeving over het project en alles daaromheen voortdurend gemonitord. In communicatieadviezen en uitvoering is steeds uitgegaan van de meest actuele inzichten/sentimenten. En niet zonder resultaat. In diverse interviews met voor- en tegenstanders komt naar voren dat de communicatie enorm is verbeterd. De laatste informatiebijeenkomst trok bijna 700 aanwezigen en de negatieve tendens op sociale media verschuift richting positief.

Eén van de ingezette middelen is deze video met informatie over het project.

Gerelateerde projecten

Back to Top

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 7, 8025 AV ZWOLLE Phone: 06 51179679 Web: www.intercity.nl