Communicatieadvies PEC Zwolle

Projectomschrijving

PEC Zwolle

Vraag
PEC Zwolle scoort niet alleen steeds beter op sportief gebied, maar ook bij het professionaliseren van de organisatie pakt de club punten. In dit kader is InterCity Consultancy in 2009 door de directie van het toenmalige FC Zwolle benaderd om de voetbalclub te ondersteunen bij het professionaliseren van de communicatie. Met als doel: de groeipotentie van de club in de regio te benutten.

Aanpak
Met zo’n 650.000 inwoners biedt het achterland van PEC Zwolle enorme mogelijkheden. Om deze kansen te benutten, moest de club met een eenduidige boodschap naar buiten treden. Want waar staat PEC Zwolle eigenlijk voor? Anderzijds moesten doelgroepen gestimuleerd worden om zich aan te sluiten bij PEC Zwolle. Om dit te kunnen bereiken, stelden wij een stappenplan op om communicatie structureel in de organisatie te integreren. De boodschap van PEC Zwolle werd in de missie, visie en kernwaarden van de club geïntegreerd en uitgerold binnen de organisatie. Uit dit plan vloeiden verschillende activiteiten voort om de regio te binden aan de voetbalclub. Een goed voorbeeld is de ‘Regiobijeenkomst’. Deze bijeenkomsten verbinden lokale overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen rondom specifieke thema’s. Met als doel om samen te bouwen aan een krachtige regio IJsseldelta.

Resultaten
De strategie leidde tot omzetverhoging, omdat meer sponsoren en supporters de club wisten te vinden. Om de winnende koers voort te zetten, werd InterCity in 2012 als communicatiepartner aangesteld. Wij werkten hierna aan een businessplan om de regio beter te profileren en samenwerking rondom de club te stimuleren op de scheidslijn van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (regiobinding). Met als doel: de regionale aantrekkingskracht op landelijke bedrijven, consumenten en talenten te vergroten (regiobranding). PEC Zwolle moet hierdoor uitgroeien tot het symbool van regionale ambities. Om dit te realiseren, zijn partnerships gesloten met de gemeente Zwolle, MarketingOost, de Stentor en diverse scholengemeenschappen.

Gerelateerde projecten

Back to Top

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 7, 8025 AV ZWOLLE Phone: 06 51179679 Web: www.intercity.nl