Gemeente Rheden promoot Kindpakket

Projectomschrijving

Eind 2017 heeft Intercity, na een pitch met meerdere bureaus, de opdracht verworven voor de campagne voor promotie van het Kindpakket in de gemeente Rheden. Aanleiding voor deze opdracht was: “De gemeente heeft wel (kind)voorzieningen, maar het blijkt dat ouders daar te weinig gebruik van maken, soms niet weten dat het bestaat, of de juiste weg/kanaal niet weten te vinden vanwege het ontbreken van één loket. Er zijn namelijk meerdere aanbieders.”

Visie op armoede en communicatie

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat armoede iedereen kan overkomen. Met name sinds de crisis in 2008 is de armoede in gezinnen gestegen en komt het ook steeds meer voor.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in Nederland 421.000 minderjarige kinderen het risico lopen op armoede. Veel gezinnen kunnen niet goed rondkomen. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving.

Dat is niet alleen hun probleem. Armoede is een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen – ook in de gemeente Rheden – aangaat. Vaak gaat het ook om verborgen armoede, mensen die bijvoorbeeld te trots zijn om aan te kloppen bij de gemeente of die geen zin hebben in gezeur en gedoe.

Toon van communicatie

Om mensen echt op weg te helpen is de toon in de communicatie zeer belangrijk. Die toon is dat armoede niet iets is om je voor te schamen omdat het ons allemaal kan overkomen. Bijvoorbeeld door verlies van werk, ziekte of een paar verkeerde keuzes. Met de communicatie informeren we en wijzen we mensen die in armoede leven de weg om in actie te komen en waar ze om hulp kunnen vragen. Het Kindpakket is een middel in het vragen om hulp en stukje erkenning.

Werkzaamheden

De inzet was om ondersteunende communicatieproducten op te leveren om tot een geslaagde campagne te komen. We hebben losse elementen benoemd en deze planmatig ingezet tijdens en in de aanloop naar de Week tegen Armoede, de campagneweek. In deze week kwam alles samen en dit was de echte aftrap van het Kindpakket. Omdat het Kindpakket niet op zichzelf staat, hebben we het breder naar het thema armoede getrokken. Zo heeft onze adviseur zich bezig gehouden met een bijeenkomst voor professionals, een bijeenkomst voor kinderen, productie van een film, een themapagina, een prijsvraag, een interview met een wethouder en diverse middelen/kanalen van content voorzien.

Resultaten

Eén van de activiteiten was de organisatie van een bijeenkomst voor de professionals die affiniteit hebben met de leefwereld van kinderen. Denk aan:
• Mentors
• interne begeleiders
• leerkrachten
• vertrouwenspersonen
• schoolartsen
• medewerkers jeugdzorg
• sport- en culturele verenigingen
• voedselbank
• aanbieders kindvoorzieningen

Video bijeenkomst voor professionals

Hoofdthema was het Kindpakket en hoe we dit optimaal in kunnen zetten. Onze adviseur Marije Keizer bereidde de bijeenkomst inhoudelijk voor met sprekers en onze adviseur Robert van Vliet leidde de bijeenkomst als gespreksleider.

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande communicatiemiddelen

Voor het verspreiden van de communicatiemiddelen willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare kanalen van de gemeente en haar partners. Denk hierbij aan:

  • Rheden.nl
  • Gemeentepagina
  • Sociale Vraagbaak Rheden
  • Ik buurt mee!
  • Brede overleggen
  • Websites van scholen en verenigingen
  • Twitter van gemeente, scholen en verenigingen
  • Facebook van gemeente, scholen en verenigingen
Back to Top

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 7, 8025 AV ZWOLLE Phone: 06 51179679 Web: www.intercity.nl