Omgevingscommunicatie voor de NAM

Heldere communicatie leidt tot vlotte doorgang werkzaamheden

Projectomschrijving

Aanleiding

Dat de NAM (een samenwerking van Exxon en Shell) verantwoordelijk is voor de aardgaswinning in Groningen is wel bekend, maar dat de NAM ook de concessie heeft voor de oliewinning in Drenthe (Schoonebeek) is veel minder bekend. Wat vrijwel niemand weet is dat bij olie- en gaswinning er ook een grote hoeveelheid water mee omhoog komt uit de diepe ondergrond. Bovengronds wordt het gescheiden, de olie en gas gaan verder het productieproces in en het productiewater moet worden afgevoerd. Het is gebruikelijk in de branche om dat water terug te pompen in de diepe ondergrond. Ook de NAM doet dat, onder andere in Twente.

Video: Waterinjectie in lege gasvelden in Twente

Als gevolg van de discussie over Natura 2000 gebieden en veiligheid rond waterwinning is over deze waterinjectie onrust ontstaan onder de bevolking van Twente en vervolgens is dit opgepakt en versterkt door lokale, regionale en landelijke politici. Veel van de onrustgevoelens komen voort uit onvolledige of zelfs ronduit onjuiste informatie van tegenstanders en de inderhaast (met hulp van lokale politici) opgerichte actiegroep.

2 elementen versterkten de discussie:

 • Door een ongelukkig toeval raakte juist aan het begin van de discussie de transportleiding van Drenthe naar Twente voor dit productiewater lek, waardoor de onrust gevoelens werden versterkt.
 • Daarnaast is in de vergunning voor de waterinjectie opgenomen dat elke 5 jaar opnieuw onderzocht dient te worden of waterinjectie nog steeds de meest milieuvriendelijk verwijderingsmethode is, zoals in een eerdere Mileu Effect Rapportage (MER) was vastgesteld. In het politiek en publieke domein raakten onderzoek en reparatie met elkaar verweven waardoor de onrust verder toenam.

Communicatiestrategie

InterCity consultant Pierre Wimmers werd gevraagd de communicatie voor zijn rekening te nemen van dit project.

Om tegemoet te komen aan de gevoelens van onrust is er voor gekozen om zo transparant en open mogelijk het proces van het heronderzoek op te zetten.

Onderzoeksopzet, organisatie, tussenstappen en verdiepingsslagen zijn uitvoerig gecommuniceerd naar de bevolking, maar ook naar een begeleidingsgroep bestaande uit bestuurders van waterschap, betrokken provincies en gemeenten.

Daarnaast is er voor gekozen om consequent te reageren op onjuiste of suggestieve berichten van journalisten, media, actievoerders of politici. Ook hier is maximale openheid betracht, zo zijn alle hierboven genoemde partijen op diverse momenten uitgenodigd voor extra informatie bijeenkomsten, expertmeetings en open dagen op de injectieputten en reparatie sites.

Resultaat

Dankzij de uitvoerige communicatie zijn er geen verstoringen geweest rond de werkzaamheden. Alle grondeigenaren hebben, ondanks oproepen tot verzet, meegewerkt aan een vlot werkproces. Voordat de oliewinning weer kon worden opgestart hebben de gezamenlijke lagere overheden (6 gemeenten en de provincie Overijssel) nog wel een poging gedaan om de oliewinning via de rechter te laten verbieden. De rechter stelde dat er helder en duidelijk door de NAM was gecommuniceerd over de intentie van de reparatie en dat alle vergunningen in orde waren, zodat er geen enkel beletsel was om te beginnen.

Dankzij een innovatieve reparatiewijze is de gehele pijpleiding van Drenthe naar Twente in 4 maanden weer state of the art waarbij een nieuwe kunststof pijpleiding in de oude is getrokken. De kans op toekomstige lekkage is hiermee aanzienlijk gereduceerd. Sinds september is de olieproductie weer gestart en is ook de transportleiding weer in gebruik genomen.

Het onderzoeksrapport is door het onderzoeksbureau in de zomer opgeleverd, onder goedkeuring van de begeleidingscommissie. Eind december 2016 zal de minister van Economische zaken een beslissing nemen of waterinjectie nog steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is.

Middelen

De volgende middelen zijn tussen de zomer van 2015 en 2016 ingezet:

 • Advertenties in de huis aan huis bladen in de regio Twente met feitelijke informatie over onderwerpen die aansloten op actualiteiten, zoals een sinkhole in Duitsland, lekkages van een olie opslag in Enschede, aardbevingen in Groningen en bodemverontreinigingen
 • Facebook pagina speciaal voor waterinjectie in Twente, met actuele berichtgeving, nieuws en foto’s
 • Een speciale webpagina met alle gepubliceerde onderzoeken en rapporten over waterinjectie
 • Opendagen bij de werkzaamheden aan de transportleiding en de locaties voor de injectielocaties
 • Roadshow met een speciaal ingerichte truck langs de dorpen die aan het pijpleidingtracé liggen
 • Diverse informatiebijeenkomsten in Twente en Drenthe
 • Gesprekken met dorpsraden
 • Ontwikkelen visualisaties en infographic
 • Animatiefilm over het proces van oliewinning en waterinjectie
 • Film met een toelichting op het proces van waterinjectie
 • Lessen op scholen voor basis en voortgezet onderwijs in de regio Twente

Meer weten over omgevingscommunicatie en dit project?

Meer weten over omgevingscommunicatie?

Wilt u meer weten over omgevingscommunicatie en/of de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning neem dan contact op met Pierre Wimmers: pierre@intercity.nl of bel 055-577 4333.

Back to Top

Contact info

Stadskade 460 Apeldoorn Phone: 055 577 43 33 Web: www.intercity.nl