Optimaliseren klantreizen bij Veluwse gemeente

Projectomschrijving

De inwoners, bedrijven en instellingen van Elburg verwachten steeds meer een optimale, kanaalonafhankelijke dienstverlening. Dat doet deze Noord-Veluwse gemeente in combinatie met zaakgericht werken (ZGW). Zaakgericht werken moet ervoor zorgen dat de processen binnen de gemeente dusdanig zijn ingericht, dat er domeinoverschrijdend wordt samengewerkt, met de zaak als middelpunt. Van belang hierbij zijn: optimaal ondersteunende ICT-middelen, goede procesbeschrijvingen maar vooral… een klantgerichte instelling.

Vanaf 1 april 2017 ondersteunt onze senior Robert van Vliet de gemeente Elburg met de verbetering van de (online) dienstverlening. Met het invoeren van Zaakgericht Werken heeft de gemeente ook de kans aangegrepen om de processen te stroomlijnen en de producten en diensten te ordenen.

Werkzaamheden

Robert werkt voor het project Dienstverlening2020. Denk hierbij aan de onderstaande werkzaamheden:

  • Bestaande processen beschrijven in het pakket Engage;
  • Met behandelaar beoordelen of proces efficienter kan, beleid toetsen en bestaande formulieren beoordelen een aanpassen;
  • Zaaktypes benoemen.

Resultaten

  • Betere kwaliteit aangeboden producten
  • Effectiever proces achter de producten en diensten
  • Beter overzicht van regulier werk en goede archivering
  • Tevreden inwoners en ondernemers

Dienstverlening

Collega Robert van Vliet is nog volop actief met deze opdracht. Lees meer over de werkzaamheden van onze collega in de nieuwsbrief van gemeente Elburg.

Robert is van huis uit communicatieadviseur en sinds 1996 actief met elektronische communicatie en dienstverlening (nu digitale transitie). Sinds 2013 is hij voorzitter van Cascadis, de beroepsvereniging voor online professionals, waar het verbeteren van de (online) dienstverlening hoog op de agenda staat. Zo is Robert onder meer betrokken bij het landelijk onderzoek naar het gebruik van digitale producten en diensten van gemeente (www.digitaleklantreisoverheid.nl).

Gerelateerde projecten

Back to Top

Contact info

Stadskade 460 Apeldoorn Phone: 055 577 43 33 Web: www.intercity.nl