Citymarketing Kampen

Onbekend maakt onbemind

Projectomschrijving

Kampen heeft veel te bieden. Het Hanzeverleden, een historische binnenstad, vele monumenten, etc. Maar ook een goed klimaat om te wonen en te werken. Echter waren de lokale ‘parels’ slecht vindbaar. Bezoekers én inwoners oriënteren zich vrijwel altijd ook online. De ontsluiting van het Kamper aanbod kon echter beter. Een logische plek waar gemeente, ondernemers en organisatoren hun aanbod en activiteiten onder de aandacht konden brengen bij bezoekers en inwoners ontbrak. Hierdoor was het ook voor de eigen bevolking en ondernemers lastig goede ‘ambassadeurs’ te zijn: wat ze niet weten kunnen ze ook niet vertellen.

Concept Kampen.nl voor de stad

Logo multimediaal citymarketingconcept kampen.nl

Naar de stad Kampen.nl

De site www.kampen.nl is door de gemeente vrijgemaakt voor de stad. Op deze plek is een portal gebouwd om de stad gezamenlijk te promoten. Zowel toeristisch, economisch als de woonmarketing van Kampen. De stadsportal is een initiatief van de Ondernemers Vereniging Kampen en wordt gesteund met fondsen van de provincie Overijssel en de citymarketinggelden van gemeente Kampen. Gelijktijdig is ook een stads- en kavelwinkel geopend. Ook worden de kavels op internet beter ontsloten. Tenslotte maakt ook de krant Kampen.nl onderdeel uit van het concept. Hierin werkt de Ondernemers Vereniging Kampen samen met Wegener media. Deze krant heeft ook als doel de inwoners actief te informeren over het Kamper aanbod zodat zij het verder kunnen vertellen.

Samen experimenteren met digitale concepten: KampenNLab

Teams Kamen en PEC Zwolle: samen de stad Kampen promotenGemeente Kampen en Ondernemers Vereniging Kampen verwachten dat de Portal het bezoek aan Kampen stimuleert omdat informatie over Kampen beter vindbaar is. Sowieso zitten alle binnenstadsondernemers met tekst en beeld in de portal. Daarnaast biedt het ondernemers de kans om met digitale concepten te experimenteren. Hiervoor is de titel KampenNLab bedacht. De kracht hiervan zit in de samenwerking tussen de Kamper Ondernemers, (ook buiten de binnenstad), maar eventueel ook in samenwerking met andere (partner)steden in het buitenland.

Resultaat en vervolg concept Kampen.nl

InterCity-adviseur Robert van Vliet is lid van de stuurgroep Kampen Marketing en architect achter het plan om de domeinnaam aan de inwoners te geven. Het resultaat is een portal waar bezoekers en inwoners alle informatie kunnen vinden over wonen, werken en recreatie in Kampen. Daarnaast komt het aanbod actief onder de aandacht van burgers en bedrijven via de krant kampen.nl. Daarnaast is een platform gerealiseerd waar ondernemers met elkaar werken aan digitale concepten om het aanbod van de stad Kampen nog beter te presenteren aan bezoekers en inwoners.

Gerelateerde projecten

Back to Top

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 7, 8025 AV ZWOLLE Phone: 06 51179679 Web: www.intercity.nl