Vervanging online adviseur gemeente Rheden

Projectomschrijving

Van september 2017 tot en met februari 2018 heeft een van onze online adviseurs een online adviseur bij de gemeente Rheden vervangen. Denk hierbij aan het managen van online content, advisering over de inzet van online middelen en social media monitoring en webcare.

De adviseur van InterCity heeft 5 maanden een collega adviseur online dienstverlening vervangen. Bijzonder om te zien hoe snel hij in het team en de organisatie zijn plek vond. De adviseur is betrokken, collegiaal en energiek. En doet zijn werk met kennis van zaken en een flinke dosis humor. Ik kan zijn inzet bij iedere (gemeentelijke) organisatie aanraden.

Simon van Ommen, Online adviseur gemeente Rheden

Een greep uit de werkzaamheden:

 • Contentmanagement website met Green Valley CMS
 • Bewustwordingscampagne wijziging inzameling afval
 • Ontwikkeling infographics
 • Facebook-campagne Tiny Forest

Bewustwordingscampagne wijziging inzameling afval

De gemeente Rheden wil het aantal kilo’s restafval terugbrengen van 180 kilo per persoon per jaar naar 100 kilo per persoon in 2020. Daarom is per 1 januari 2018 in de gemeente Rheden de inzameling van restafval gewijzigd:

 • In plaats van 1 keer in de 2 weken wordt het restafval 1x in de 3 weken door afvalverwerker SUEZ ingezameld.
 • Ook het tarief voor de afvalstoffenheffing wijzigde.
 • Inwoners konden tot en met 28 februari 2018 hun restafvalcontainer gratis omruilen voor een grotere of kleinere container.

Om deze boodschap over te brengen aan inwoners en bedrijven in de gemeente Rheden werd er een on- en offline communicatiecampagne ontwikkeld. Onze adviseur was, samen met specialisten van gemeente Rheden en SUEZ, onderdeel van het campagneteam en werd gevraagd om ook over de offline communicatiemiddelen mee te denken.

De campagne bevatte meerdere uitingen die verspreid over de periode oktober tot en met december 2017 werden verspreid.

 • Brief met aankondiging gewijzigde afvalstoffenheffing en afvalinzameling
 • Ontwikkeling website voor het omruilen van afvalcontainers
 • Afvalkrant die huis-aan-huis verspreid als bijlage bij de Regiobode
 • Contentcreatie rheden.nl en herschrijven content Mijnafvalwijzer app en website
 • Infographic afvalinzamelingsproces en bijbehorende kosten en opbrengsten

Social media monitoring en webcare

Tijdens de campagneperiode heeft onze adviseur het klantcontactteam van de gemeente Rheden ondersteund bij het monitoren van online berichtgeving. Onder andere het formuleren van antwoorden op gevoelige berichten omtrent de gewijzigde afvalinzameling kwam hierbij aan de orde. Monitoring en webcare vond plaats met behulp van Obi4Wan.

Ontwikkeling van infographics

In de periode dat onze adviseur bij de gemeente Rheden werkte, kwamen een aantal onderwerpen voorbij waarbij een infographic de soms complexe informatie tot 1 simpele weergave kon terugbrengen. Onze adviseur heeft samen met een externe vormgever onderstaande infographics ontwikkeld en geadviseerd bij de inzet van andere infographics. De infographics werden gebruikt op sociale media en als advertentie in een huis-aan-huis krant.

Facebook-campagne Tiny Forest Rheden

In Rheden komt een Tiny Forest. Inwoners konden meedenken over de locatie van het Tiny Forest. Suggesties voor een locatie konden worden ingestuurd via de website van IVN. Om inwoners van gemeente Rheden te stimuleren mee te denken over een locatie voor het Tiny Forest heeft onze adviseur, in overleg, een Facebook-campagne gestart. Voor enkele tientallen euro’s werden meer dan 20.000 mensen uit de gemeente Rheden bereikt. Meer dan 40 mensen stuurden een mogelijke locatie in voor het Tiny Forest.

Screenshot van het Facebook-bericht over Tiny Forest dat werd gepromoot

Gerelateerde projecten

Back to Top

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 7, 8025 AV ZWOLLE Phone: 06 51179679 Web: www.intercity.nl