Cascadis fuseert met Logeion

Op 28 maart vond een historisch besluit plaats en een impuls voor ons communicatievak.
De ledenvergadering ging akkoord met het voorstel van het Cascadisbestuur om te fuseren met beroepsvereniging voor communicatieprofessionals Logeion.

Het samengaan van beide verenigingen creëert een duidelijke meerwaarde voor de leden van zowel Cascadis en Logeion. Dit uit zich in een groter aanbod en breder aanbod van activiteiten. Cascadis en Logeion zijn complementair aan elkaar waardoor een grote synergie ontstaat. Door samen te gaan ontstaat er een vereniging met ruim 4000 leden, met een grotere slagkracht en bereik (ook regionaal).

Onze senior Robert van Vliet, tevens voorzitter van Cascadis, is blij met de fusie van beide verenigingen: “In het najaar van 2017 raakten bestuurders van Cascadis in gesprek met Logeion. Uit deze gesprekken bleek al snel een positieve chemie. Niet alleen is Logeion een grote en gezonde vereniging met een duidelijke groeiambitie. Logeion heeft ook de ambitie om meer te gaan doen in online communicatie en dat is waar Cascadis specialist in is. Beide verenigingen blijken elkaar op deze manier op een natuurlijke wijze aan te vullen.”

2018 wordt een jaar dat in het teken staat van overgang, waarin Cascadis en Logeion activiteiten, inhoud, administratie, personeel en financiën op elkaar gaan afstemmen. Tegelijkertijd gaan de leden van Cascadis nu al profiteren van het bredere platform, de service, activiteiten en kanalen van Logeion.

Cascadisbestuur

Op de foto: het Cascadisbestuur na afloop van de Ledenvergadering op 28 maart 2018 in Amersfoort.