Communicatie bij reorganisatie

logo waterschapshuis

Recent is InterCity gevraagd een opdracht uit te voeren voor de interne communicatie bij de reorganisatie van Het Waterschapshuis.

Deze in Amersfoort gehuisveste organisatie is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 22 waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie.
Het Waterschapshuis zit in een reorganisatie naar een compactere organisatie met minder taken.