Een sterk verhaal

Corporate story

Elk bedrijf heeft een verhaal. Ondernemers hebben een persoonlijke motivatie om een bedrijf te starten, deze uit te bouwen en tegenslagen te overwinnen. Evenals hun medewerkers, die hun bevlogenheid voor het bedrijf inzetten. Hoewel alle organisaties een verhaal hebben, lukt het niet altijd om dit verhaal over te brengen op potentiële klanten. Het biedt een uitkomst om dit verhaal vast te leggen in een corporate story.

Positionering door woorden
Een organisatie kan zich positioneren door middel van onderscheidende woorden, beelden en het gedrag van medewerkers. Om dit verhaal consistent over te brengen worden huisstijlhandboeken ontwikkeld (beelden) en medewerkers getraind (gedrag). Voor het verwoorden van de positionering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de corporate story. De corporate story verwoordt de unieke geschiedenis en competenties van het bedrijf.

Bewaken strategische positionering
De corporate story is een leidraad voor alle communicatie-uitingen en ondersteunt de organisatie om zich op een consistente manier te positioneren ten opzichte van concurrenten. Bij de realisatie van communicatiemiddelen kan worden teruggegrepen op het bedrijfsverhaal, zodat de strategische positionering op middelenniveau wordt gewaarborgd. De unieke verhaallijn geeft het bedrijf een gezicht, waardoor stakeholders zich emotioneel meer aangetrokken voelen tot het bedrijf.  Het vergroot daarnaast de trots van medewerkers en helpt ze om het bedrijfsverhaal over te brengen op externe doelgroepen.

Visual storytelling
Een aantrekkelijke presentatie van de corporate story is – evenals de inhoudelijke strategische keuzes – van belang om het bedrijf te onderscheiden. Een goed voorbeeld is Red Bull. Het bedrijf profileert zich met extreme sporten en dit levert unieke beelden op. Deze beelden heeft Red Bull gebruikt in een commercial om hun bedrijfsverhaal duidelijk te maken: “The challenge of my life is to find out how far I can take it”.

Ook geïnteresseerd in een corporate story voor uw organisatie of project? Neem dan contact op met de adviseurs van InterCity. Onze adviseurs helpen uw unieke strategische positionering vastleggen. Geheel op maat voor uw organisatie.