Gemeente Westerveld behaalt hoogste niveau Webrichtlijnen

Onlangs berichtte RTV Drenthe nog dat, van de Drentse gemeentes, alleen de gemeente Meppel een goed toegankelijke website heeft. Dat bericht kan de ijskast in. Op maandag 29 juni 2015 is de website van de gemeente Westerveld door toetsingsinstantie stichting Accessibility getoetst op de Webrichtlijnen 2, niveau AA. De website voldoet daarmee aan het hoogste niveau.  Anne-Frank Dekker werkte namens InterCity als adviseur voor de gemeente Westerveld bij het Webrichtlijnen-project.

Anne-Frank over de interim opdracht bij de gemeente Westerveld:

“De gemeente Westerveld wilde heel graag een toegankelijke website en benaderde InterCity in maart. Omdat ik de gemeente Steenwijkerland al ondersteunde bij het toegankelijk maken van hun website kon ik uitstekend mijn kennis en ervaringen gebruiken bij de gemeente Westerveld. Samen de webmaster van de gemeente Westerveld, toetsinginstantie stichting Accessibility en webleverancier Green Valley hebben we intensief samengewerkt om de website toegankelijker te maken. Het eindresultaat, Niveau AA, mag er zijn.”

Werk aan de winkel

Is de gemeente Westerveld nu klaar met de Webrichtlijnen? Anne-Frank Dekker: “De gemeente Westerveld wil ook volgend jaar weer voldoen aan de webrichtlijnen. Dat de website nu voldoet aan Webrichtlijnen is heel mooi, nu is het zaak de website ook toegankelijk te houden. Dat is nog best een uitdaging want iedere dag verschijnt er nieuwe content en worden er wijzigingen doorgevoerd op de website. Ik heb daarom een aantal aanbevelingen gegeven om ervoor te zorgen dat de gemeente Westerveld ook volgend jaar weer met gepaste trots het drempelvrij logo kan plaatsen op de website. Er is nog werk aan de winkel.”

Besparen door Webrichtlijnen

Een aantal gemeenten hebben interesse getoond in de werkzaamheden die Anne-Frank heeft verricht bij de gemeente Steenwijkerland en Westerveld.

Anne-Frank over deze interesse: “Sinds 1 januari 2015 moeten alle overheidswebsites voldoen aan Webrichtlijnen, niveau AA. Veel gemeenten voldoen helaas nog niet aan de Webrichtlijnen. Ik merk wel dat een toenemend aantal gemeenten aandacht schenkt aan toegankelijkheid, maar soms nog een weifelende houding hebben met betrekking tot de Webrichtlijnen.

Voor veel overheden voelen de Webrichtlijnen als een verplichting, maar ik zie het anders: Denk je bijvoorbeeld eens in dat je blind bent en via internet een bepaald doel probeert te bereiken maar dat niet kan doordat bepaalde informatie of functionaliteiten niet toegankelijk zijn. Het behoeft geen uitleg dat dat als zeer onprettig wordt ervaren.

Bovendien snijdt het mes aan 2 kanten: de website is verreweg het belangrijkste informatiekanaal voor inwoners van een gemeente. Als iemand dáár niet kan vinden waar hij/zij naar op zoek is, worden ándere kanalen zoals telefoon en e-mail gebruikt. Deze kanalen zijn over het algemeen veel duurder om in te zetten. Denk je eens in wat voor besparing een goed toegankelijke website op zou kunnen leveren.”

Meer weten over Webrichtlijnen en ondersteuning?

Wilt u meer weten over Webrichtlijnen en/of de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning neem dan contact op met Anne-Frank Dekker: anne-frank@intercity.nl of bel 055-577 4333.