InterCity doet opdracht provincie Noord-Holland

InterCity Consultancy doet een nieuwe opdracht voor de provincie Noord-Holland. De provincie heeft InterCity gevraagd om de communicatie rond de aanleg van een nieuwe provinciale weg te begeleiden. Hierbij kan worden gedacht aan advisering en een communicatieplan met inspraakbijeenkomsten, updaten website en het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief.

InterCity begeleidt met name de inspraak rondom de zogenoemde notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage: “De notitie markeert het begin van de studie naar de milieueffecten van de Duinpolderweg, een oost-westverbinding tussen de N206 en de A4. Het beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming over een voorkeursalternatief.” (Bron: www.noord-holland.nl)