InterCity ingezet bij communicatie rondom gaswinning

InterCity adviseur Pierre Wimmers is gevraagd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de omgevingscommunicatie  te versterken rond haar activiteiten in Overijssel.

Het gaat met name om de oude gaslokaties in Twente die nu gebruikt worden voor de injectie van productiewater dat mee komt met de winning van olie in Schonebeek in Drenthe.

Dit productiewater is buitengewoon zout en heeft verder sporen van beschermingsmiddelen die gebruikt worden om de apparatuur te beschermen tegen dat zout. Door de recente problemen in Groningen als gevolg van de gaswinning staan alle andere activiteiten van NAM volop in de belangstelling. Zowel bij de Tweede Kamer als de Provinciale Staten van OVerijssel en Drenthe kijkt men dan ook met een vergrootglas naar de NAM.  Juist in deze turbulente tijd vindt de zesjaarlijkse herevaluatie van de MER vergunning van de NAM voor de waterinjectie plaats. Het zal duidelijk zijn dat dat het geschikte moment is voor mogelijke tegenstanders om extra aandacht te vragen voor de mogelijke risico’s. Uiteraard zijn de voorstanders die wijzen op de grote economische betekenis voor de regio in Twente en Drenthe een stuk minder bedreven in het benaderen van de media. De juiste communicatie over de werkelijke feiten kan dan helpen om oplopende emoties te bedaren.