InterCity maakt film voor de provincie Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland heeft InterCity in samenwerking met haar partner videobedrijf Clipsound een film gemaakt over de PARK.  De “PARK” is de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de afgelopen twee jaar is dat Jandirk Hoekstra, een landschapsarchitect.

Vanuit die rol geeft hij onafhankelijk advies over ruimtelijke projecten aan het provincie bestuur.  Zijn visie is dat ruimtelijke kwaliteit ontstaat door het combineren en samen vormgeven van aspecten als klimaat, waterveiligheid, economie, ecologie en leefbaarheid. Een van zijn doelstellingen is dan ook het verbinden van verschillende partijen, zodat er meerwaarde kan ontstaan. De afgelopen jaren heeft hij verschillende producten opgeleverd en de bedoeling is dat deze concepten en principes het komende jaar effect gaan krijgen in de plannen. Hierdoor kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan meer ruimtelijke kwaliteit.

In de film zijn een aantal van dit soort voorbeelden gevisualiseerd. De film wordt gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland en zal worden gebruikt als onderdeel van een debatbijeenkomst over Ruimtelijke kwaliteit.