InterCity maakt filmpje over de Provenciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

In Noord-Holland gaat InterCity in samenwerking met haar partner videobedrijf Clipsound een filmpje maken over de PARK.  De “PARK” is de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de afgelopen twee jaar is dat Jandirk Hoekstra, een landschapsarchitect. Vanuit die rol geeft hij onafhankelijk advies over ruimtelijke projecten aan het provincie bestuur.  Zijn visie is dat ruimtelijke kwaliteit ontstaat door het combineren en samen vormgeven van aspecten als klimaat, waterveiligheid, economie, ecologie en leefbaarheid. Een van zijn doelstellingen is dan ook het verbinden van verschillende partijen, zodat er meerwaarde kan ontstaan. De afgelopen jaren heeft hij verschillende producten opgeleverd en de bedoeling is dat deze concepten en principes het komende jaar effect gaan krijgen in de plannen. Hierdoor kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan meer ruimtelijke kwaliteit.

Een voorbeeld is De Markermeerkust, dat is een uniek onderdeel van het Noord-Hollandse landschap, en een ruwe parel die meer betekenis kan krijgen. Op de foto (luchtfoto Uitdam) zie je hoe fragiel de dijk in het landschap ligt. De dijkversterking Hoorn-Amsterdam moet dan ook heel zorgvuldig ingepast worden. Een onderdeel van de dijkversterking is de ‘oeverdijk’ als innovatieve versterkingsmaatregel. De oeverdijk is een lage, brede dijk voor de bestaande dijk waarbij veel mogelijkheden ontstaan voor natuur en recreatie. Die mogelijkheden hebben we in drie ateliers onderzocht en de resultaten gebundeld in een Inspiratieboek. Het boek wordt nu gebruikt voor het definitieve ontwerp van de dijkversterking.

In het filmpje zullen een aantal van dit soort voorbeelden gevisualiseerd gaan worden. Deze wordt dan gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. In het najaar zal het filmpje ook gebruikt worden als onderdeel van een debatbijeenkomst over Ruimtelijke kwaliteit.