Nieuwe toptaken website voor Steenwijkerland

Zowel de overheid als de burgers stellen steeds hogere eisen aan gemeentelijke websites. Intercity Adviseurs heeft inmiddels diverse gemeenten ondersteund bij het realiseren van een klantgerichte website. Uiteraard voldoen deze sites aan alle moderne eisen wat betreft toegankelijkheid.

Eind september heeft de gemeente Steenwijkerland met ondersteuning van Intercity Adviseurs een nieuwe toptaken website  in gebruik genomen.

Een toptaken site voldoet aan alle richtlijnen voor toegankelijkheid en wordt positief ontvangen door burgers

Toegankelijke en overzichtelijke Toptaken website voor de gemeente

Intercity Adviseurs ondersteunde de gemeente bij:

  • het in gebruik nemen van het nieuwe cms voor website en intranet
  • het inrichten van toptaken op basis van Google Analytics, rapportages van het  klantcontactcentrum en interviews met de redactieraad
  • het afslanken van de website: van +/- 5.000 pagina’s terug naar 500 pagina’s
  • het herstructureren van de navigatiestructuur en het herschrijven van teksten

De eerste reacties zijn zeer positief: het webteam heeft een beter beheersbare website gekregen en bezoekers van de website zijn beter in staat relevante informatie te vinden. Intercity ondersteunt ook bij de audit op webrichtlijnen versie 2 voor de website die nog dit jaar plaatsvindt.