Ondersteuning bij voldoen aan Webrichtlijnen 2

Per 1 januari 2015 dienen websites van onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan de Webrichtlijnen 2 te voldoen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Dit is vastgelegd in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP).

Gecertificeerde ondersteuning

InterCity beschikt met Anne-Frank Dekker over een (door Accessibility) gecertificeerd online communicatiespecialist met kennis van WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2. Hierdoor zijn wij in staat uw organisatie te ondersteunen bij het Webrichtlijnen 2 gereed maken van uw website. Denk hierbij aan:

  • Webrichtlijnen 2.0 waarmerkInzicht geven in knelpunten ten aanzien van de toegankelijkheid van uw website
  • Ondersteuning bij het laten toetsen van de website op Webrichtlijnen 2
  • De website aanpassen zodat drempelvrij niveau 1, 2 of 3 wordt gehaald
  • Schrijven van begrijpelijke teksten en verbeteren vindbaarheid in zoekmachines
  • Indien nodig een pas toe of leg uit verklaring opstellen voor de punten waar de gemeente nog aan moet werken (verantwoording)

Wilt u uw website laten voldoen aan Webrichtlijnen 2 en zoekt u ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Dat kan door het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina in te vullen of te bellen naar (055) 577 43 33.

WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 zijn ontwikkeld op verzoek van de leden van de Tweede Kamer. Zij hechten groot belang aan toegankelijkheid en kwaliteit van digitale (overheids-)informatie. WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 zijn dus heel belangrijk: informatie op het internet moet voor iedereen toegankelijk zijn.