Schoon water door online communicatie met boeren

Schoon water. Daarvoor hebben we ook de inzet van boeren nodig. Wat zij doen met mest, beschermingsmiddelen en hun gewassen is rechtstreeks van invloed op grondwater en sloten en rivieren. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland moet ervoor zorgen dat boeren aan de regels voldoen en intrinsiek gemotiveerd zijn om ‘duurzaam’ te boeren. Er zijn al meer dan 200 projecten opgezet onder dit deltaplan.

Zzp’er Jeroen Blokhuis is door InterCity als interimmer aan de slag als contentmanager voor DAW. Zijn opdracht is om ervoor te zorgen dat agrariërs online meer gemotiveerd en gestimuleerd worden. Daarvoor is Jeroen onder andere bezig de website te redesignen. Daarnaast experimenteert Jeroen binnen LTO met nieuwe content formats. Bijvoorbeeld animaties, stappenplannen en video’s voor social.

Klantreis Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het is een leuke opdracht maar ook lastig. DAW is namelijk het kindje van 2 ministeries, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Bovendien wordt het deltaplan mede betaald door het kadaster en uitgevoerd door LTO Noord (als onderdeel van LTO landelijk). Veel stakeholders dus, en veel afstemming. In het najaar worden de eerste resultaten verwacht.