Webredactie werkzaamheden bij gemeenten Steenwijkerland en Almelo

Sinds vorig jaar oktober levert InterCity aan zowel de gemeente Steenwijkerland als de gemeente Almelo ondersteuning op het gebied van webredactie en online dienstverlening.  Anne-Frank Dekker ondersteunt via InterCity op interimbasis beide gemeentes een aantal dagen in de week bij uiteenlopende online vraagstukken.

Nieuwe afsprakenmodule gemeente Almelo

De gemeente Almelo heeft onlangs een nieuwe afsprakenmodule in gebruik genomen. De afsprakenmodule stelt inwoners van de gemeente Almelo in staat om afspraken met medewerkers van de gemeente Almelo te maken voor uiteenlopende diensten. Na het maken van een afspraak ontvangt een inwoner een bevestigingse-mail met daarin een QR-code. De QR-code kan in het stadhuis worden gescand om aanwezigheid te melden. De afsprakenmodule is ontwikkeld door JCC Software en is te gebruiken op devices met verschillende schermgroottes.

Anne-Frank heeft geholpen bij het in gebruik nemen van de afsprakenmodule op almelo.nl. Daarnaast heeft hij ondersteunende teksten en bevestigingse-mails voor de afsprakenmodule geschreven.

Implementatie E-formulieren gemeente Steenwijkerland

Bij de gemeente Steenwijkerland biedt Anne-Frank, naast webredactie werkzaamheden, ondersteuning bij het publiceren van E-formulieren op de website van de gemeente Steenwijkerland. In 2015 is er een groot aantal diensten gedigitaliseerd. Anne-Frank heeft, in overleg met diverse inhoudsdeskundigen, het webteam en functioneel beheer, een aantal van deze formulieren op steenwijkerland.nl gepubliceerd. Om gebruikersvriendelijkheid en vindbaar te garanderen zijn website structuur en webteksten geoptimaliseerd.